19. February 2019 · Comments Off · Categories: Uncategorized

Kursi… fokuson vëmendjen në aspektin funksionnel e strukturor të ligjërimit Human. Idetë e TIJ përfshijnë një gamë të Gjerë temash: fonacioni, Shenja gjuhësore, kundërvënia, sinkronia ETJ. Kursi zgjat 3 ditë, Ku në çdo ditë seanca zgjat 3 orë. Kursi në total (PRA 3 Seancat) kushtojnë 75 euro. Teze Provimi ne Algjeber & Gjeometri, Analize matematike 1,2 ETJ Bejeni Like & Share faqes. Shembull i nje Detyre Kursi ne BAZAT e AUTOMATIKES 2! Per me shume Aviación Mund te na pyesni ne boîte de réception par cfaredolloj detyrash Kursi, diplôme, Projekte ETJ. Metodë për mësimin e shqipes PA Mundim, e përgatitur nga Ragip Kçiku. Bashkë me librin gjenden Edhe regjistrimet në CD të të gjitha mësimeve dhe ushtrimeve në mënyrë shumë profesionale, të cilat Japin një ndihmesë të çmuar për mësimin e gjuhës. Redaktorë të librit: Prof. Dr.

rahmi Memushaj dhe Fatmir Hoxha. Kjo metodë është për Nivelet fillestare dhe të… Josef Ritter von Xylander e ka realizuar këtë studim në fillim të Shekullit të XVIII, Duke e “certifikuar” punën e TIJ në Akademinë e Shkencave të Suedisë dhe Duke HAPUR kështu një Fushë të re pamje dhe Studimi për gjuhën Shqipe nga personalitete të famshme të gjuhësisë në Perëndim. Vepra është shkruar në vitin 1835 dhe sjellja në shqip me vonesë, sjell… Një Líber JO me Direktiva, por me këshillime gjuhësore. Kjo vepër është e karakterit studimor për historinë dhe filologjinë e gjuhës dhe etnisë Shqipe e realizuar nga një studiues dhe gjuhëtar i njohur si Kupitori, i Cili del në konkluzionin se Shqipja është më e vjetër SESA greqishtja APO gjuhët e Tjera të vjetra ideoeuropiane. KY studim është botuar në vitin 1879 në Athinë. Ardhja në shqip e kësaj vepre… Kurset përgatirore janě kurset që zhvillohen në kuadër të ndihmëse së pjesmarrësve të provimeve të ÖSD.

Kurset kanë në përbërje MODELE testesh që ndihmojnë Kandidatin/Kandidaten në familjarizimin me ruiner e testi të OSD, me nivelin e vështirësive, kërkesave dhe mënyrë e vlersimit të një Provimi. Për çdo nivel Kemi Kurse përgatiore që zgjasin 9 orë mësimore dhe zhvillohen gjihmonë një javë përpara datës së provimit. Për çdo Kurs, kandidati pajiset me një Liber ushtrimesh i Cili është i ndërtuar posaçerisht për provimin, metodë që Probajmo direkt nga ÖSD Wien.

Comments closed.